Jak dál v zateplování bez dotací?

"Stále stejně!" konstatuje Ing. Roman Šubrt z Energy Consulting.

Tato odpověď jistě mnohé překvapí, převládá totiž názor, že zateplování se nevyplácí, že je pouze propagováno lidmi, kteří mají na zateplování výdělek. Ti, kteří již zateplili a neudělali při zateplování chybu, poznali, o kolik se snížila spotřeba tepla na vytápění. Ostatní vidí přinejmenším opravené domy. Situace je však taková, že pro mnohé domy je zateplení nejlepším řešením pro zastavení pokračování skrytých vad. U mnohých domů chybí tepelné izolace obvodového pláště úplně či částečně a dochází u nich ke korozi ocelové výztuže kotvících obvodové panely k vnitřním nosným.
Často také dochází k namáhání vlivem nedostatečně řešených dilatací objektu. Poslední dvě jmenované závady se obtížně prezentují laikům, první závada je však hezky patrná z termogramu 1 a obrázku 1 reálného stavu. Na nich je panelový dům a je patrné, že tepelná izolace umístěná uvnitř panelu není plnoplošná, a že není celistvá ani v místě napojení jednotlivých panelů.
Je tedy jednoznačné, že zateplování domů není jen proto, aby se ušetřilo teplo, ale i proto, aby se dům neustále udržoval v kondici. Každý, kdo vlastní nějakou nemovitost, ať již se jedná o rodinný dům, chatu či chalupu, ví, že dům je nutné neustále udržovat a pokud možno vylepšovat. Jakmile se toto na nějaký čas zanedbá, dům začne velmi rychle stárnout. Snad si to uvědomuje i vláda a program Panel bude, alespoň v omezené míře, pokračovat.

Kolik lze zateplením ušetřit
Pro program Zelená úsporám byl na nejvyšší možnou dotaci požadavek úspor ve výši 40 % a přitom maximální potřeba tepla na vytápění 30 kWh/(m2.a).
To vedlo k tomu, že mnozí zpracovatelé odborných posudků výpočty všelijak „ohýbali“, ať již vědomě či nevědomě. Setkali jsme se například s tím, že zpracovatel výpočtu vycházel z vnitřních rozměrů vytápěné části objektu.
To bylo pravděpodobně způsobeno tím, že dříve pracoval jako topenář, a tudíž se řídil svými zvyklostmi.
Rozdíl ve výpočtu však byl poměrně zásadní, neboť zmenšení výpočtových rozměrů o tloušťku zdi posunulo objekt do vyšší výše dotace.
U jiného případu jsme se dokonce setkali s tím, že zpracovatel výpočtů neuvažoval do výpočtu cca 60 oken, která již byla vyměněná. Pravděpodobně se jednalo o omyl, ovšem výsledek byl opět zásadně ovlivněn.
Dlouhodobě sledujeme potřebu tepla na vytápění mnoha domů a ukazuje se nám, že spotřeba tepla obvykle bývá taková, jak vypočítáme v energetickém auditu, případně nižší, když je celková průměrná teplota v zimním období vyšší než obvykle. To lze dokumentovat na jednom konkrétním domě, kde jsme energetický audit zpracovávali v roce 2001.
spotřeba energie na vytápění [GJ]
průměrná potřeba tepla za roky 1998 až 2000 855,4
dle navržených opatření v energetickém auditu 412,4
skutečnost 2002 247,0
skutečnost 2003 417,0
skutečnost 2004 440,0
skutečnost 2005 418,0
skutečnost 2006 348,0
skutečnost 2007 352,0
skutečnost 2008 326,8
skutečnost 2009 326,5

Lze se domnívat, že pokud si obyvatelé domů uvědomí, že zateplováním objektu nejen získají výraznou úsporu tepla na vytápění, což při stále vzrůstajících cenách tepla znamená i velkou úsporu financí, ale i to, že zateplení funguje jako pokrývka domu, která jej chrání před poškozením, zateplování bude i do budoucna stále prováděno v hojné míře.

Autor je energetický poradce, soudní znalec v oborech stavebnictví a energetika a je také nezávislým energetickým poradcem.
roman@e-c.cz, Energy Consulting

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: