Program Nový panel považuji za jednu z nejdůležitějších součástí bytové politiky státu

Program Nový panel považuji za jednu z nejdůležitějších součástí bytové politiky státu

To říká Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj v rozhovoru pro časopis Panelák.

Zastavení programu Nový panel v loňském roce vzbudilo mezi bytovými družstvy, společenstvími vlastníků i stavebními firmami značný rozruch a zároveň obavy, zda se nezastaví rekonstrukce domů, které jsou na pokraji životnosti. Proto jsme se obrátili přímo na ministra pro místní rozvoj, aby k situaci zaujal postoj.

V médiích jste uvedl, že program Nový panel, možná v jiné podobě by měl pokračovat. Nový panel, který se ministerstva pro místní rozvoj týká nejvíce, je principielně fiskálně neutrální. Odborná i laická veřejnost je přesvědčena, že pro takový program by stát měl najít finanční prostředky v jakékoliv ekonomické situaci, protože tyto prostředky se mu vrátí.
Odborná veřejnost uvádí, že finanční instituty sedmnácti zemí EU daly program Nový panel za příklad efektivního programu, který více peněz vrací, než se bere.
Uplynula již řada měsíců od pozastavení tohoto programu. Jaká je současná situace v této věci?


Váš údaj o sedmnácti zemích EU je poněkud nepřesnou citací k úplně jiné otázce. Nicméně pokud jde o program Nový Panel, pak já považuji program podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování nejen panelových, ale bytových domů vůbec za jednu z nejdůležitějších součástí současné bytové politiky státu. Proto také skutečně usiluji o zajištění prostředků do rozpočtu SFRB.

Nový panel byl pod taktovkou SFRB. Uvažuje se, že by mohl tento fond dále v této činnosti pokračovat, či má ministerstvo načrtnutý jiný model?

Státní fond rozvoje bydlení realizuje tento program státní podpory ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. úspěšně již více než 9 let a odborná veřejnost hodnotí realizaci programu velmi pozitivně. Základní část programu zaměřená na rekonstrukce panelových domů je navíc schválena formou rozhodnutí o notifikaci u výkonných orgánů EU v Bruselu. Není zatím žádný dobrý důvod pověřovat realizací programu někoho jiného. Na druhé straně v současné situaci musíme zkoumat všechny možné cesty, takže prověřujeme všechny možné potenciální zdroje pro realizaci podpory.

Mají v této souvislosti od vás také úkoly instituce, jako je Centrum pro regionální rozvoj ČR, který se má zaměřit na 41 problémových měst, při kterých jsou zároveň největším problémem panelová sídliště?

To je poněkud jiné téma. Centrum pro regionální rozvoj se podílí na realizaci některých částí tzv. Integrovaného operačního programu. Jde ovšem o řešení v omezeném počtu lokalit, v nichž byly schváleny integrované plány rozvoje měst.

Před poslanci jste řekl, že v rozpočtu na rok 2011 se žádné prostředky nenašly, ale budete s ministerstvem financí hledat řešení. V jaké fázi se toto řešení nachází?

Nebudeme si namlouvat, že při současné konstrukci státního rozpočtu je situace jednoduchá. Ale přesto doufám ve schůdné řešení, aby alespoň v omezené míře program Nový panel letos pokračoval.

Odborná veřejnost je toho názoru, že situaci by pomohl částečně řešit program Zelená úsporám. Ale ani ten nebude od února spuštěn. Můžete nám sdělit, zda o této variantě společně s Ministerstvem životního prostředí uvažujete?

Zelená úsporám je velmi úzce zaměřena na zateplování domů a na dosažení úspor energií. My vnímáme zateplování jako velmi důležitou, ale přece jen jenom jednu ze součástí celkové rekonstrukce bytových domů.
A jak jsem již uvedl – peněz je málo. Takže problém toho, že bychom snad museli – jako hlavní naši činnost - kontrolovat překrývání dotací ze Zelené úsporám oproti Panelu, je spíše úsměvný.
A synergické efekty na druhé straně, tedy to, zda na naší cestě za vyřešením problému použijeme jeden motor nebo motory dva , je také zajímavý, ale stejně tak neaktuální. Nyní jsou totiž oba bez paliva.

Jaký je váš osobní názor na tiskové prohlášení Centra regenerace panelových domů SOS panelové domy?
V Centru regenerace panelových domů jsou sdruženy především firmy, které se na rekonstrukcích, modernizacích a zateplování bytových domů podílejí. Mají zcela pochopitelný zájem na státní podpoře, která pomáhá zvyšovat poptávku po nabízených stavebních pracích. V názoru, že státní program Nový Panel je pro modernizaci bytového fondu v současné době stále velmi potřebný, se plně shodujeme.

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: