Jak v současnosti financovat regenerace

Odpovídá JUDr. Jan Wagner, dlouholetý ředitel Státního fondu rozvoje bydlení.

Program Nový panel měl ještě na jaře tak říkajíc „na kahánku“. Šlo o peníze. Pan ministr ovšem pravil, že to je jeden z nejdůležitějších forem pomoci státu. Takže se podařilo v programu pokračovat. Máte z toho radost?

Panu ministrovi Ing. Jankovskému se podařilo prosadit dodatečné doplnění rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na letošní rok o finanční limit v objemu 1 mld Kč na uzavření nových smluv o podpoře rekonstrukcí a zateplování bytových domů. To jsme samozřejmě uvítali nejen my na fondu, ale především vlastníci domů, kteří už měli často připravené projekty a na možnost ucházet se o státní podporu netrpělivě čekali. Možnost podávat žádosti v letošním roce jsme otevřeli na počátku dubna. Již v dubnu a v květnu bylo podáno celkem 758 žádostí. Je třeba si uvědomit, že poskytování úrokové dotace bylo více než půl roku přerušeno, že v letošním roce nebyl otevřen program „Zelená úsporám“, a rozhodnutí potenciálních investorů nepochybně ovlivnila i informace o záměru vlády zvýšit sazbu DPH. Tyto všechny faktory vedly k tomu, že žádosti podané v průběhu dvou měsíců pokryly letošní rozpočtové možnosti a nám nezbylo než koncem května opět příjem žádostí o úrokovou dotaci zastavit.

Mohl byste trochu podrobněji program představit? Co se všechno podařilo realizovat? Kdo se na jeho plnění nejvíce podílel?

Program podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování panelových bytových domů je Státním fondem rozvoje bydlení ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. realizován již od roku 2001. Jeho úkolem je motivovat vlastníky bytových domů i jednotlivých bytů k provádění nikoliv jednotlivých oprav, ale celkových rekonstrukcí domů, které ve své většině naléhavě potřebují provést stavební zásahy vedoucí k prodloužení životnosti domu, zvýšení standardu bydlení a také k významným úsporám energií. Od května 2009 mluvíme o programu „Nový PANEL“, neboť byl rozhodnutím vlády rozšířen i na všechny ostatní, „nepanelové“ bytové domy. V rámci programu pomáháme vlastníkům formou úrokové dotace splácet část úroků z úvěrů poskytnutých bankami na financování rekonstrukcí. Druhou částí programu je bankovní záruka, která usnadňuje přístup k bankovním úvěrům. Tato část programu pokračuje dále, o bankovní záruku je možné žádat kdykoliv, zastavení příjmu žádostí se této formy podpory netýká. Třetí částí programu je informační a poradenská činnost zajišťovaná více jak 80 informačními a poradenskými středisky, v nichž poradenský servis poskytují kvalifikovaní odborníci. V rámci programu se podařilo podpořit rekonstrukce již více jak 360 000 bytů.


Co program přinesl českému stavebnictví a zejména regionálním firmám?

Dosud provedené rekonstrukce představují stavební práce v objemu větším než 60 mld Kč. Pokračující proud rekonstrukcí samozřejmě znamená zajímavou zakázku pro stavební firmy a množství pracovních příležitostí pro jejich zaměstnance.

Šlo vám také o revitalizaci sídlišť jako celku, spolupracovali jste nějak s místními orgány, mají na to nějaký vliv?

Spolu s programem podpory rekonstrukcí bytových domů byl v roce 2001 nastartován i program podpory regenerace panelových sídlišť. Tuto formu podpory neposkytuje ovšem Státní fond rozvoje bydlení, ale přímo Ministerstvo pro místní rozvoj z prostředků své kapitoly. Záměrem státu je tedy nesporně revitalizace sídlišť jako celku a dnes nejen sídlišť panelových. Neodpustím si přitom poznámku, že ministerský program je v posledních letech zajišťován příliš malými finančními prostředky, což podle mého názoru viditelně snižuje jeho význam a efekt.


Program jste také propagovali na některých veletrzích jako Panelový dům a byt. Jaký to mělo ohlas u návštěvníků?

Prezentace podpůrných programů na výstavách a veletrzích nesporně přispívá k jejich úspěšné realizaci. Vstup informací o státní podpoře do povědomí veřejnosti je dokonce nezbytnou podmínkou dosažení cílů takové podpory. Tak to i veřejnost vnímá, na stánku našeho fondu se vždy projevoval živý zájem o naše programy. Přestávky v poskytování programových podpor na druhé straně vyvolávají pochopitelné zklamání a podkopávají důvěru občanů v seriozní postup státních institucí.

Jak hodnotíte vztah k Programu a rekonstrukci takových organizací, jako bylo město, bytová družstva, CERPAD, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další?

S městy, bytovými družstvy i profesními svazy celou dobu existence programu velmi úzce spolupracujeme. Iniciativa ke spolupráci je na obou stranách, pro nás přináší mimo jiné i velmi důležitou zpětnou vazbu, informace o dopadech, efektech i potížích nabízené podpor.

Převzato z časopisu Panelák, číslo 35/2011

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: