Panelová sídliště v současném Německu

Takto se bourají paneláky v Německu

Ve východní části Německa stojí v každém městě bývalé NDR panelová sídliště, která se stala pro Německo problémem. Zejména proto, že se po sloučení obou německých částí začali původní obyvatelé panelových domů stěhovat pryč. Tím vznikl pro Německo nezáviděníhodný stav – spousta panelových domů či bytů osiřelo.
Uvažuje se, že ve východní části Německa je prázdných 300 000 panelových bytů. Jak tvrdí němečtí realitní experti, tyto byty jsou prakticky nepronajmutelné – nesplňují požadavky na současný komfort bydlení.

Co tedy s tím?
Spolkové země přistupují k tomuto problému zatím několika způsoby. Například Sasko dává přednost sanaci a chce do panelových sídlišť vrátit plnohodnotný život.
Jinou koncepci zastávají odborníci z Berlína, konkrétně z Technické univerzity v Berlíně, kteří vyvinuli projekt uplatnění panelové výstavby pro další výstavbu – pro stavbu nových vícepatrových domů a rodinných vilek.
Podle tohoto konceptu by výstavba nových domů z použitých panelů přišla až o 30 procent levněji než výstavba z konvenčních materiálů. Navíc panely z německých sídlišť jsou prý podivuhodně zachovalé.
Další koncept uvažuje o možnosti sice panelové domy zachovat, ale vzít jim jejich monstróznost tím, že se sníží o několik pater. Ze zbylého materiálu se přímo na místě postaví nižší budovy nebo rodinné domky. To by byla trefa do poptávky, protože Němci dávají přednost nejvýše čtyřpatrovým domům a samozřejmě rodinným domkům.

Někde se bourá
Masové bourání panelových sídlišť v Německu dosud neprobíhá, i když se už bourat začalo. Panelové domy zmizely z některých částí Berlína, z hlavních ulic Lipska, ale i jinde se lidé dívají, jak paneláky mizí. Po pravdě řečeno, bourají se domy, s nimiž se už nedalo víc dělat vzhledem k tomu, že byly dlouho prázdné a již v dezolátním stavu.

Rekonstrukce pokračují
Na německých webových stránkách však najdeme stejná témata týkající se panelových bytů jako u nás. Odborníci na nich radí, jak panelový byt zrekonstruovat, aby splňoval kritéria kladená na moderní bydlení. Na nižších panelových domech vznikají velice zajímavé nástavby, mění se fasády. Velká část diskusí se věnuje samozřejmě energetické náročnosti panelové výstavby. Na pořad dne se dostává i téma pasivních paneláků.

Německo se snaží s „betonovým dědictvím“ vyrovnat všemožně. Je si vědomo toho, že tento úkol není jednoduchý. Stejně jako u nás, i když naše starosti s panelovými domy jdou jinou cestou.

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: