OKNA – jak vybírat

OKNA – jak vybírat

Okna či balkónové dveře jsou nedílnou součástí každého domu. Mohou být plastová, dřevěná či v kombinaci s hliníkem. Která jsou nejlepší?

Obvykle prvotní rozhodování spočívá ve zvážení materiálu, ze kterého se okna vyrábí. Hliníková mají bezesporu největší pevnost, jsou však nejdražší. Dřevěná jsou sice dražší než plastová a mají velkou životnost, je však nutné je pravidelně natírat. Proto se dělají i okna dřevohliníková, kde hliník tvoří vnější ochranu před povětrností. Plastová jsou nejlevnější, nevyžadují příliš velkou údržbu. Výsledkem rozhodování je pak hledání kombinace nízké ceny, přitom však přijatelného vzhledu.

Druhým hlediskem obvykle bývá součinitel prostupu tepla, tedy schopnost okna tepelně izolovat. Zde obvykle rozhodování skončí u toho, zda použít dvojsklo nebo trojsklo, u plastových oken pak, kolik má okenní profil komor.

Třetí hledisko obvykle nebývá, tato dvě jsou pro všechny rozhodující, přitom však vlastností oken, které by měl kupující vědět, je mnoho. Některé jsou vyžadovány příslušnými normami, některé jsou zcela na domluvě kupujícího a prodávajícího. I zde je však nutné upozornit na to, že sice normy mohou určité vlastnosti vyžadovat, avšak pokud tato část normy není závazná podle příslušné vyhlášky, nemusí se jimi výrobce řídit.
Kupující by měl při koupi okna vědět, jaká je jeho těsnost, zda má či nemá středové těsnění, jaká je propustnost světelného záření, jaká je propustnost tepelného záření do interiéru, jaká je jeho odolnost proti vloupání (okna na balkonech, v přízemí a všude tam, kde se lze před oknem postavit, by měla být zabezpečena proti vylomení), jak je řešeno větrání (každoroční statistiky ukazují několik případů úmrtí nevhodnou výměnou oken bez příslušného řešení větrání).
Samozřejmostí by mělo být i bezchybné osazení okna, což je v praxi jev velmi řídký, spíše výjimečný.

Požadavky na okna
Co je tedy potřeba o oknech, která chci koupit, vědět? Resp. jaké vlastnosti mám chtít garantovat po dodavateli oken? Seznam je poměrně rozsáhlý:

1. Úspora energie a tepla
1.1. Hodnota součinitele prostupu tepla okna Uw [W/(m2.K)]
1.2. Hodnota součinitele prostupu tepla rámu Uf [W/(m2.K)]
1.3. Hodnota součinitele prostupu tepla zasklení Ug [W/(m2.K)]
2. Ochrana proti hluku – hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] (Záleží na hlučnosti okolí.)
3. Vodotěsnost [zatřídění] (Pokud není dostatečná, může okny zatékat.)
4. Teplotní faktor okna a jeho osazení fRsi [-]
5. Výměna vzduchu v místnostech – hygiena bydlení (POZOR! hrozí i udušení!)
5.1. Průvzdušnost
5.2. Součinitel spárové průvzdušnosti iLV [m3/(s.Pa0,67)]
6. Odolnost proti zatížení větrem (Pokud není dostatečná, může okny při silném větru profukovat.)
7. Stavební hloubka rámu a křídla [mm] (Pokud není dostatečná, budou se na rámu a na parapetu tvořit plísně.)
8. Počet komor rámu a křídla
9. Materiál výztuhy, tloušťka a tvar (Velmi důležité – při nedostatečném vyztužení se okna svěšují.)
10. Tloušťka pohledových stěn plastového profilu (pozor na levná okna)
11. Dřevina u dřevěných oken
12. Druh hranolu pro výrobu dřevěného okna (napojovaný, nenapojovaný)
13. Druh a počet vrstev povrchové úpravy dřevěného okna
14. Výrobce kování, přítomnost pojistky proti svěšování křídla
15. Typ distančního rámečku izolačního skla (Nesmí být hliníkový, jinak se okno po obvodu rosí.)
16. Způsob kotvení do ostění, druh kotvicích prostředků
17. Bezpečnost proti vloupání - POZOR! Pokud není kování i celé okno dostatečně bezpečné, pojišťovna při vloupání nehradí škodu!
18. Způsob provedení připojovací spáry včetně toho, počítá-li se s použitím funkčních utěsňovacích pásek (Velmi důležité – pokud není správně provedeno, mohou vznikat v místě napojení plísně se všemi zdravotními důsledky.)
19. Délka záruky
20. Vymezení předmětu záruky, způsob řešení nutného seřizování pohyblivých částí během záruční doby, kdo provádí, je-li to úplatná služba a jaká je její cena.
21. Je-li nějaký pozáruční servis a za jakých podmínek.

Jak může dopadnout klient, který si toto neohlídá, lze dokumentovat na obrázcích.
Plastová okna mají mít v rámu ocelovou výztuhu (není-li pevnost řešena jinak). Jak vypadá okno s nekvalitní výztuhou, je patrné na obr. 1. Na obr. 2 je fotografie jiného okna s již kvalitní výztuhou. V rámci úspor ceny se může stát, že sice výrobce plastových profilů, z nichž se okno vyrábí, předepisuje interním předpisem tloušťku a tvar výztuhy v závislosti na velikosti okna, výrobci však v rámci úspor tuto výztuhu poddimenzují o jeden stupeň, a tak tam, kde má být výztuha z ocelového plechu o tl. 1,5 mm, je ve skutečnosti 1,25 mm. A proč? No protože po výrobci nikdo nechtěl vědět, jaká tam má být výztuha, a pochopitelně to nikdo nekontroloval. V důsledku této závady pak jde okno špatně otevírat, při větru jím může foukat a při dešti zatékat.

Zájemcům o vlastnosti oken doporučujeme knihu OKNO – klíčová součást staveb, kterou je možné objednat na www.e-c.cz.

Ing. Roman Šubrt, soudní znalec, sdružení Energy Consulting, o.s.,
roman@e-c.cz, www.e-c.cz

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: