Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť I.

Panelový dům v Bohumíně po rekonstrukci

Integrovaný operační program nabízí městům a vlastníkům bytových domů přes pět miliard korun na zlepšení prostředí problémových sídlišť. Do poloviny roku 2011 přijalo Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) na sedm stovek projektů. Jaký je aktuální stav výzvy? Jaké chyby se u projektů nejčastěji objevují?

V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) bylo vyčleněno celkem 5,138 miliardy korun na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť a na renovaci bytových domů situovaných v těchto lokalitách nebo historických jádrech měst.
V květnu 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo tzv. „kontinuální výzvu“ na podávání žádostí pro oblast podpory 5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. „Od vyhlášení výzvy do konce června 2011 jsme v CRR přijali 709 projektů v souhrnné výši téměř 5,5 miliardy korun, dotace z evropských fondů činila přibližně 2,5 miliardy korun. V rámci výzvy bude rozděleno 80 procent celkové alokace, což představuje částku 4,1 miliardy korun. Stále tak zbývá dostatek prostředků pro další žadatele a jejich projekty revitalizace městských center a regenerace bytových domů,“ shrnuje aktuální stav Markéta Reedová, ředitelka CRR.

Na jaké projekty je možné žádat
Cílem podpory je zvýšit kvalitu života obyvatel českých sídlišť, zabránit hrozícímu sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných rodin a zamezit vzniku takzvaných sociálních ghett na sídlištích s vyšší koncentrací těchto skupin.
O dotaci může žádat 41 měst v České republice, která mají schválený Integrovaný plán rozvoje měst.
Projekty je možné předkládat celkem do tří aktivit:
revitalizace veřejných prostranství, regenerace bytových domů a pilotní projekty v romských komunitách (kombinuje oba typy projektů s projekty sociální integrace).

Projekty na regeneraci bytových domů zahrnují mimo jiné zateplení domů, opravy nosných konstrukcí, sanaci základů, rekonstrukci technického vybavení domů, modernizaci lodžií a balkonů a zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov. O dotaci mohou žádat vlastníci bytových domů, tedy obce, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a další právnické a fyzické osoby vlastnící bytové domy, a to v rámci dílčích výzev vypisovaných jednotlivými městy. Podpora může dosáhnout výše maximálně 40 procent nákladů projektu pro všechny regiony NUTS 2 vyjma Jihozápadu, kde počínaje rokem 2011 může být podpora maximálně 30 procent.

První úspěšně realizované projekty
Do poloviny roku 2011 bylo schváleno 95 projektů měst na revitalizaci veřejných prostranství a 614 projektů vlastníků bytových domů na jejich regeneraci.
V současné době již v CRR registrujeme první konkrétní výsledky projektů. Zrekonstruované a zateplené panelové domy, nová okna, opravené výtahy nebo modernizované vstupní chodby a další společné prostory v domech, ale také opravené chodníky, nová zpevněná parkoviště a autobusové točny, rekonstruovaná náměstí, rekultivované parky či dokonce nový městský park na místě bývalé vojenské střelnice – to vše v uplynulých měsících a letech změnilo prostředí v českých, moravských a slezských městech. „Díky evropským dotacím se městům daří zlepšovat kvalitu života svých obyvatel, ale také celkového prostředí. Opravená náměstí a nové městské parky se znovu stávají přirozenými centry života měst, kam mohou občané bez obav vyrazit trávit svůj volný čas. I návštěvníci měst se jistě budou rádi vracet do příjemného prostředí, kde nebudou muset kličkovat po rozbitých chodnících a vyhýbat se neudržovaným křoviskům. Podobných příjemných míst navíc může přibývat, neboť výzva pro předkládání nových projektů stále probíhá a konkrétní příklady realizovaných projektů se mohou stát inspirací i pro další zájemce,“ doplňuje Markéta Reedová.

Konzultační činnost CRR
Základem úspěchu projektů je jejich pečlivá příprava a intenzivní konzultace s poskytovatelem dotace. CRR je zprostředkujícím subjektem pro oblast podpory 5.2 v rámci IOP. Pro zájemce o dotace pořádáme školení a semináře o vyhlášených výzvách a dalších aktivitách spojených s IOP a také poskytujeme žadatelům a příjemcům podpory bezplatné konzultace. Pracovníci CRR jsou připraveni poradit při přípravě žádosti i při samotné realizaci projektu, kdy vykonávají činnost kontrolního orgánu. Jedním z klíčových problémů, s nímž se setkáváme velmi často, jsou špatně provedená výběrová řízení. Výdaje v projektech spolufinancovaných z evropských fondů mohou být totiž uznány pouze na základě výběrového řízení, které splňuje základní principy transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Příjemci dotací při realizaci výběrových řízení ale často chybují, nejčastěji jde o nedodržení předepsaných lhůt, neúplné dokladování jednotlivých úkonů, nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky, nedovolené rozdělení předmětu zakázky a netransparentní hodnotící kritéria. Všechna tato pochybení mohou mít za následek i vracení dotace či její části. I v těchto otázkách jsou odborníci z CRR připraveni poradit, aby výběrové řízení proběhlo plně v souladu s platnou legislativou a závaznými postupy Evropské unie.

Mgr. Vilém Řehák
(autor je tajemníkem Centra pro regionální rozvoj ČR)


crr@crr.cz

Foto: Dagmar Pavlíková

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: