Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) přijalo téměř osm set projektů na regeneraci prostředí českých sídlišť

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) přijalo téměř osm set projektů na regeneraci prostředí českých sídlišť, příjemcům byla dosud proplacena více než miliarda korun. Aktuální stav výzvy v Integrovaném operačním programu zhodnotí konference, která se konala 13. – 14. října 2011 v Písku.

Výroční konference Integrovaného operačního programu (IOP), se věnovala Integrovaným plánům rozvoje měst (IPRM) a příslušné oblasti podpory 5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. „Tato oblast podpory je určena městům na revitalizaci veřejných prostranství a vlastníkům bytových domů na jejich regeneraci. Cílem evropských dotací je pomoci městům zlepšovat prostředí a kvalitu života jak na panelákových sídlištích, tak ve staré zástavbě v historických centrech měst. Tím lze zabránit vzniku zanedbaných sociálních ghett v těchto rizikových oblastech,“ přibližuje význam projektů ředitelka CRR Markéta Reedová.

CRR bylo pověřeno výkonem funkce zprostředkujícího subjektu pro tuto oblast podpory a je zodpovědné za přijímání projektových žádostí, jejich kontrolu a následné monitorování procesu realizace schválených projektů. Do září 2011 přijalo CRR 794 projektů k financování v rámci této oblasti podpory. V aktuálně vypsané výzvě budou rozděleny necelé čtyři miliardy korun; dosud byla vydána rozhodnutí na poskytnutí dotace ve výši 2,5 miliardy korun a koncovým příjemcům bylo vyplaceno 1,2 miliardy korun.

V současné době již CRR registruje první hmatatelné výsledky projektů. V oblasti regenerace bytových domů jde o zrekonstruované a zateplené panelové domy, nová okna, opravené výtahy nebo modernizované vstupní chodby a další společné prostory v domech. Díky příspěvkům na revitalizaci veřejných prostranství města opravila chodníky, vybudovala nová zpevněná parkoviště a autobusové točny, rekonstruovala náměstí, rekultivovala parky nebo dokonce postavila nový městský park na místě bývalé vojenské střelnice.

Právě tyto již zrealizované projekty byly hlavní náplní konference – svůj Integrovaný plán rozvoje měst zde představila města Písek, Mladá Boleslav, Uherské Hradiště, Brno a Orlová. Součástí konference byla také zhodnocení dosavadního průběhu realizace IPRM a představení dalších provázaných aktivit.

Pořadatelem konference bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s městem Písek, informace o konferenci směřujte na adresu iop@mmr.cz. V případě dotazů k realizaci IPRM v IOP kontaktujte tajemníka CRR Viléma Řeháka (rehak@crr.cz, tel.: 725 043 769).
_______________________________________________________________________________________________________
Centrum pro regionální rozvoj ČR je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jejímž základním cílem je pomoc při úspěšné realizaci projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie. CRR působí jako zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační program a Operační program Technická pomoc. V rámci této činnosti zabezpečuje konzultační činnost pro zájemce a zpracovatele projektů, pořádá informační semináře, pomáhá realizátorům projektů při realizaci výběrových řízení na jednotlivé dodavatele dle pravidel EU a kontroluje a monitoruje realizaci jednotlivých projektů. CRR dále působí jako kontrolní subjekt pro všechny operační programy v rámci Cíle 3 (Evropská územní spolupráce). Vedle těchto činností CRR zajišťuje systémovou infrastrukturu pro provoz monitorovacího systému realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU, má na starosti správu Regionálních informačních servisů (www.risy.cz) a Mapového Serveru Centra pro regionální rozvoj (mapy.crr.cz) a je hostitelskou organizací pro jedno z pracovišť evropské sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network. Od roku 2011 se CRR také podílí na realizaci soutěží Vesnice roku a Historické město roku.

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: