Tři panelové domy s titulem

Oprava a modernizace panelového domu - ul. Obvodová, Ústí n. Labem

Soutěž o nejlepší český energetický a ekologický projekt, stavbu a inovace (ČEEP) přinesla zajímavé vítěze. Mezi třemi udělenými tituly v kategorii A – stavby investorů na území ČR – obdržely dva panelové domy: sanace bytového komplexu Hokejka v Liberci a oprava a modernizace panelového domu v Ústí n. Labem. Navíc cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR obdržela oprava a modernizace bytového domu Stará osada v Brně.

Soutěž společně vyhlásila MPO, MŽP a MMR ČR, proběhla pod záštitou předsedy vlády ČR pana Petra Nečase, místopředsedy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu Evžena Tošenovského, rezortních ministrů a dalších významných osobností.

Tituly byly bez uvedení pořadí uděleny celkem 3 stavbám, 4 projektům a 4 inovacím.
Kromě titulů byly předány rovněž ceny vypisovatelů a odborných garantů, ceny poroty a cena veřejnosti. Porota již tradičně ocenila rovněž nejlepší práce ve studentské kategorii.

SANACE BYTOVÉHO KOMPLEXU HOKEJKA
Přihlašovatel: REHAU s.r.o.
Významní kooperanti: BAUMIT, spol. s r.o.; DAFE-PLAST JIHLAVA, s.r.o.
Investor: SVJ HOKEJKA
Architekt: Ing. CHALUPNÝ
Projektant: Ing. OTŘÍSAL
Dodavatel: ORISTA, s.r.o.
Významný subdodavatel: DAFE-PLAST JIHLAVA, s.r.o.
TITUL UDĚLEN: Za objemově unikátní realizaci, energeticky a ekonomicky optimální rozsah úsporného opatření panelových domů.

STAVBA: OPRAVA A MODERNIZACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU – UL. OBVODOVÁ, ÚSTÍ NAD LABEM
Přihlašovatel: TERMO + HOLDING, a.s.
Vedoucí týmu: RUDOLF BREJŠKA, DiS.
Významní kooperanti: Ing. JOSEF MARTINOVSKÝ
Investor: BD DRUŽBA
Architekt: Ing. TOMÁŠ PAVELKA
Projektant: RUDOLF BREJŠKA, DiS.
Dodavatel: TERMOCON s.r.o.
Významný subdodavatel: TERMO, s.r.o.
TITUL UDĚLEN: Za citlivě provedenou rekonstrukci a řešení všech problematických detailů spolu s efektivním využitím potenciálu energetických úspor.

CENA MMR
OPRAVA A MODERNIZACE BD STARÁ OSADA 17-27
Přihlašovatel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Vedoucí týmu: VÁCLAV JIRAN / Ing. JAN KOZLÍK
Investor: MÍR, stavební bytové družstvo
Architekt: Ing. arch. MARTIN MEDUNA
Projektant: Ing. JAN KOZLÍK
Dodavatel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
TITUL UDĚLEN: Za energeticky efektivně provedenou rekonstrukci panelového domu s využitím technologií vyvinutých realizátorem stavby

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: