DŮM PLNÝ ÚSPOR: Zateplili jsme, nemuseli navyšovat fond oprav a opravdu šetříme náklady na vytápění!

DŮM PLNÝ ÚSPOR: Zateplili jsme, nemuseli navyšovat fond oprav a opravdu šetříme náklady na vytápění!

V minulých letech byly podporovány kompletní rekonstrukce panelových a cihlových bytových domů zejména z dotačních programů Nový Panel a Zelená úsporám. Tyto prostředky byly však již vyčerpány a zástupci bytových družstev a společenství vlastníků jednotek stojí před rozhodnutím, jestli mají zahájit rekonstrukci domu nyní bez dotací. Vyplatí se dnes rekonstruovat panelové a cihlové bytové domy bez dotací? Na tuto otázku jsme zeptali Ing. Petra Stejskala, ředitele obecně prospěšné společnosti Dům plný úspor®.

Vaše společnost Dům plný úspor o. p. s. se zabývá komplexními službami v oblasti revitalizace bytových domů. Největší podíl Vaší práce v minulých letech bylo získat dotace pro bytové domy na rekonstrukci. Opravdu se dnes vyplatí revitalizovat bytové domy bez dotací?

Ano, revitalizovat dům se dnes vyplatí i bez dotací. Naše společnost Dům plný úspor za poslední roky pomohla k revitalizaci více než 200 bytových domů po celé ČR v celkové hodnotě přes 1 miliardu Kč. Hlavním důvodem, proč bytová družstva a SVJ opravovaly své domy nebyly dotace, ale potřeba snížit zvyšující se náklady na vytápění a mnohdy i velmi špatný technický stav domu. Po zateplení fasády, rekonstrukci střechy, výměně oken a dveří a regulaci otopné soustavy došlo k výraznému snížení nákladů na vytápění až o 50 %. Většina domů si na rekonstrukci musela vzít úvěr se splatností 15-25 let. Vyplacená dotace z programu Zelená úsporám jim pouze snížila dobu splatnosti úvěru průměrně o 10 let. Hlavním důvodem pro revitalizaci byly úspory, nikoliv dotace.

Většina domů se obává, že rekonstrukce domu je finančně příliš náročná a je potřeba výrazně navyšovat fond oprav. Co byste doporučil?

Je potřeba si uvědomit, že v dnešní době komplexní rekonstrukci (zateplení fasády, střechy, výměna oken atd.) nelze bez úvěru zrealizovat. Mnohdy se zástupci družstev a SVJ zaleknou, že rekonstrukce bude stát několik milionů a od záměru rekonstrukce raději ustoupí. Jako příklad uvedu dům v Praze. Bytový dům o 40 bytových jednotkách byl postaven v 80. letech, většina bytů má původní dřevěná okna, balkony jsou v havarijním stavu, na některých místech opadává původní omítka a dům je samozřejmě nezateplený. Náš projektový manažer ZDARMA spočítal veškeré nutné náklady na rekonstrukci domu včetně zateplení, výměny oken a opravy lodžií. Odborný odhad ceny revitalizace činil 8 mil. Kč. Dále byl navržen způsob financování pomocí úvěru na 15 let s tím, že není potřeba navyšovat fond oprav. Domu postačil stávající fond oprav ve výši 23 Kč/m2. Největším překvapením pro výbor společenství bylo, že se stávajícím fondem oprav mohou celý dům kompletně opravit a zároveň v příštích letech budou výrazně šetřit až 45 % nákladů na vytápění. Po zpracování naší Studie návratnosti energeticky úsporných opatření, kterou připravujeme ZDARMA, zjistil výbor vše, co potřeboval. Pak už bylo jednoduché svolat shromáždění vlastníků, vše vysvětlit i ostatním a odsouhlasit si zahájení prací. Vyhotovili jsme projektovou dokumentaci, vyřídili stavební povolení, zařídili výběrové řízení na realizační firmu a zajistili také úvěr. O veškeré činnosti související s přípravou a realizací rekonstrukce jsme se postarali a výbor měl minimum starostí. Nyní jsou práce úspěšně ukončené a dům již šetří své náklady a zvládl vše i bez dotace! Jejich „dotace“ je krásný nový dům a úspory na vytápění v následujících letech. Se zpracováním Studie návratnosti energeticky úsporných opatření ZDARMA se mohou zájemci obracet přímo na projektového manažera Bc. Pavla Zteiskara, tel. 777 203 966, e-mail: zteiskar@dumplnyuspor.cz, který poskytne veškeré potřebné informace.

Mnohdy se říká, že zateplením domu se neušetří a že jsou to zbytečně vyhozené peníze. Co si o tom myslíte?

Zkušenosti, kdy byly v minulosti zateplovány domy a uživatelé nepocítili téměř žádnou úsporu, jsou známé. Bohužel méně známé jsou důvody, proč tomu tak bylo. Samotné zateplení nikdy neušetří 50 % nákladů na vytápění. Se zateplením musí být také provedeno zateplení střechy, výměn oken a dveří a v neposlední řadě regulace otopné soustavy. Jedině řádně provedenou komplexní revitalizací lze ušetřit i více než 50 % energie. Abychom dokázali, že rekonstrukce domu spojená s komplexním zateplením je ekonomicky výhodná, připravili jsme nový projekt ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU.

Energetické úspory se zárukou? Co si pod tím máme představit? Jaké to má výhody pro bytové domy?

Na téma ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU jsme připravili cyklus odborných seminářů, kde budeme veřejnost informovat o tom, jak lze uspořit a zároveň mít tuto úsporu garantovanou. Zjednodušeně řečeno, budeme garantovat úsporu např. 41 % oproti stávajícím nákladům na vytápění. Pokud jí dům nedosáhne, tak jim rozdíl doplatíme. Jedná se o první a jedinečný projekt, který v rámci ČR funguje. Více se o tomto projektu dozvíte na našem webu www.dumplnyuspor.cz, kde se lze také přihlásit zdarma na jednotlivé semináře.

Co byste doporučili nezatepleným domům?

Rozhodně bych doporučil účast na našich odborných seminářích, kde se dozví veškeré informace a navíc získají ZDARMA termovizní měření domu.

Více informací naleznete na www.dumplnyuspor.cz

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: