Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť III.

Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť III.

Evropské fondy nabízejí městům a vlastníkům bytových domů necelých pět miliard korun
na zlepšení prostředí problémových sídlišť. Mezi příjemce podpory patří i statutární město Kladno, které realizuje rozsáhlé úpravy největšího středočeského sídliště Kročehlavy.

Podporu na regeneraci sídlišť lze získat v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), oblasti podpory 5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. V této oblasti podpory bylo vyčleněno v přepočtu asi 4,8 miliard korun na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť a na renovaci bytových domů situovaných v těchto lokalitách. Podpora je určena pro města nad 50 000 obyvatel, která si zpracovala a mají ministerstvem pro místní rozvoj schválený Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). „IPRM je strategický dokument, jehož cílem je koncentrovaný rozvoj geograficky vymezené zóny města, která je na základě porovnání ekonomických a sociálních ukazatelů vnímaná jako problémová. Ve většině případů se jedná o městská sídliště s hustou výstavbou panelových domů ve špatném technickém stavu, bez odpovídajících ploch zeleně, veřejného vybavení či dopravní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v květnu 2009 kontinuální výzvu, která bude otevřena až do vyčerpání 80 % alokace této oblasti podpory. Pro případné další zájemce o podporu je stále k dispozici kolem jedné miliardy korun,“ přibližuje evropské dotace na sídliště Markéta Reedová, generální ředitelka Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR).

Celý článek najdete v časopisu Panelák č. 38/2012

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: